Ring oss: 99 20 4000

Paradisleitet 1 5231 Paradis Finn Oss

Røntgen og Ultralyd

Røntgen og Ultralyd

Bildediagnostikk består av røntgen, ultralyd, CT og MRI

Røntgen
Røntgenundersøkelse er et viktig diagnostisk hjelpemiddel. Beinbrudd, forkalkninger i ledd, svulster i buk- og brysthulen er bare noen få eksempler på sykdommer og skader hvor røntgenundersøkelsen er uvurderlig i forhold til videre behandling. Enkelte lidelser krever spesielle undersøkelsesteknikker, Fana Dyreklinikk utfører vi blant annet kontrastrøntgen av mage og tarm, urinveier og ledd.

Røntgen er også viktig når man skal undersøke hunden for arvelige skjelettlidelser som HD, AD og spondylose.

Normale tilstander som drektighet kan også undersøkes med røntgen, og fra dag 53 kan man telle hvor mange fostre det er i livmoren.

Røntgenavdelingen vår er utstyrt med et direkte system fra Fuji ( FDR D-EVO™ Wireless). Dette er et humant system og noe av det beste som finnes på markedet.
Dermed kan man få MYE mer informasjon enn et tradisjonelt røntgenbilde kan gi, og det blir lettere å komme fram til riktig diagnose.

Vi har personell med spesialopplæring som sørger for at røntgenbildene blir tatt på best mulig måte. Ofte må dyret få bedøvelse slik at det ligger helt i ro når bildene blir tatt.

Klinikken har tilknyttet egen radiolog (Dipl. ECVDI) som sirker den beste kompetanse innen radiologi.

Ultralyd

Hva er ultralyd?
En ultralydmaskin sender lydbølger av svært kort bølgelengde via et lydhode ut i vevet som skal undersøkes. Når lydbølgene treffer vevsceller, sendes det ekko tilbake til lydhodet. Ekkobølgene omdannes i maskinen til et synlig bilde på skjermen. Fordi ulike organer i kroppen ikke har samme celle-tetthet, vil skjermbildet variere avhengig av organet man undersøker.

Når bruker man ultralyd?
Ultralyd brukes ikke bare for å stille diagnoser på syke dyr. Det brukes også ved drektighetsundersøkelse. Drektighet kan ofte ses så tidlig som 20 dager etter parring, ofte er det lurt å vente noen dager lenger før sikker diagnose kan stilles. Ved store kull er det vanskelig å fastslå eksakt antall valper / kattunger med ultralyd.

Sykdomstilstander hvor ultralyd er et velegnet hjelpemiddel for å stille riktig diagnose er blant annet livmorbetennelse, urinsten, cyster i nyrer eller andre organer, svulster i indre organer (for eksempel lever og milt), gallegangsproblemer og fremmedlegemer i mage / tarm. En ultralydundersøkelse medfører ingen smerter for dyret. Det kan likevel være nødvendig med sedasjon før undersøkelsen, da en grundig undersøkelse krever at pasienten ligger rolig og er avslappet.

Uttak av vevsprøver fra indre organer kan ofte gjøres ultralydguidet. Prøvetaking kan derfor gjøres uten at vi behøver å foreta noe kirurgisk inngrep.