Ring oss: 99 20 4000

Paradisleitet 1 5231 Paradis Finn Oss

Dyreklinikk sertifisert av Den Norske Veterinærforening

Pr mai 2015 er det totalt 42 klinikker i Norge sertifisert av Den Norske Veterinærforening.
Fana Dyreklinikk er en av de tre sertifiserte klinikkene i Bergen.
Moderne utstyr, kvalititetssikring og høy kompetanse har gitt oss blant annet DNV-sertifisering.

En DNV-sertifisert klinikk får regelmessig tilsyn av Tilsynsutvalget for Dyreklinikker, og må vise kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav for å beholde en slik sertifisering. Kravene til DNV-sertifisering gjelder både kompetanse, bygning og utstyr samt krav til kvalitetssikringssystemer. Sertifiseringen er et garantibevis til dyr og eiere om at klinikken holder høy standard på helsetilbudet til pasientene.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Vi har gått gjennom denne sertifiseringsprosessen som et ledd i å nå vår målsetning om å kunne tilby våre pasienter og eiere best mulig veterinærbehandling og service.

Les mer om klinikkgodkjenning og se liste over andre kvalitetsgodkjente dyreklinikker på Den Norske Veterinærforenings nettsider vetnett.no

SERTIFISERT LOGO - KLINIKKER (1)